เรื่องราวเกี่ยวกับโรตารี

เราคือมิตรสหาย คือเพื่อนบ้าน คือผู้นำชุมชน 1.2 ล้านคนที่มารวมตัวกัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนของเราและชุมชนทั่วโลก

การมีอาชีพ มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง และอาศัยอยู่ในประเทศต่างๆ กัน ทำให้เราได้ให้มุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ความกระตือรือร้นในการบำเพ็ญประโยชน์ที่มีร่วมกันช่วยให้เราบรรลุความสำเร็จมากเป็นพิเศษ


อะไรบ้างที่ทำให้เราแตกต่าง?

ความคิดเห็นและแนวทางที่ชัดเจนของเราทำให้เกิดข้อได้เปรียบที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้

  • เราเห็นแตกต่าง – มุมมองจากหลากหลายสาขาวิชาชีพของเรา ช่วยให้เรามองเห็นปัญหาต่างๆ ในแนวทางที่ชัดเจน
  • เราคิดแตกต่าง – เราประยุกต์ความเป็นผู้นำและความชำนาญมาใช้กับประเด็นปัญหาทางสังคม และหาทางแก้ไขในแบบเฉพาะของเรา
  • เราทำอย่างรับผิดชอบ – ความกระตือรือร้นและความอุตสาหะของเราสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
  • เราทำให้เกิดความแตกต่างที่ดีขึ้นในบ้านเมืองของเราและทั่วโลก – มีสมาชิกโรตารีอยู่ในชุมชนของท่านและชุมชนทั่วโลก

เราทำงานกันอย่างไร?

ผลกระทบที่เกิดจากการบำเพ็ญประโยชน์ของเราเริ่มมาจากพวกเราที่เป็นสมาชิก ซึ่งก็คือ กลุ่มคนที่ทำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยกับสโมสรของพวกเขาเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างของชุมชนที่มีความท้าทายสูง ความพยายามของพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากโรตารีสากลซึ่งเป็นองค์กรของเรา และมูลนิธิโรตารีซึ่งเปลี่ยนเงินบริจาคจากความเอื้อเฟื้อให้เป็นทุนสนับสนุน (grants) เพื่อการทำงานของสมาชิกและผู้ร่วมโปรแกรมทั่วโลก โรตารีเป็นองค์กรที่มีผู้นำเป็นสมาชิกของโรตารีเอง ซึ่งก็คือผู้นำที่มีความรับผิดชอบ ผู้ที่ช่วยดำเนินพันธกิจขององค์กร และแสดงคุณค่าในบทบาทที่ได้รับการเลือกตั้ง

สำรวจดูโครงสร้างของเรา


เรามาถึงตรงนี้ได้อย่างไร?

เราได้สร้างประวัติศาสตร์และย่อโลกให้เล็กลงเพื่อความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมากว่า 100 ปีแล้ว  ตั้งแต่โรตารีก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. 1905 เราได้ตัดสินใจทำงานแก้ไขปัญหาร้ายแรงที่สุดในโลกบางเรื่องไปแล้ว รวมทั้งได้ช่วยองค์กรบำเพ็ญประโยชน์และองค์กรระหว่างประเทศมากมายให้สามารถเริ่มต้นขึ้นมาได้ เช่น องค์การสหประชาชาติ เป็นต้น

เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติโรตารี


เราใช้เงินทุนของเราอย่างไร?

การเป็นผู้นำที่รับผิดชอบมีความหมายมากกว่าเพียงการทำงานได้ดี แต่มันหมายถึง การใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุดจากเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้รับมา

เรียนรู้เรื่องการเงินของโรตารี