ผู้แทนดูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทย
RI Fiscal Agent in Thailandอผภ.กฤษณ์ อินเทวัฒน์

สถานที่ติดต่อ

เจ้าหน้าที่: คุณกมลชนก ภิรมย์ศิริพรรณ
ที่อยู่: 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2661 6720-1
โทรสาร 0 2661 6719
e-mail: kamonchanok@rotarythailand.org, rotaryfath@gmail.com
   

ผู้แทนดูแลการเงินในอดีต

อผภ.โกวิท สุวรรณสิงห์
ปี 1998-2000 ระยะเวลา 2 ปี
   
อผภ.กฤษณ์ อินเทวัฒน์
ปี 2000-2005 (สมัยที่ 1) ระยะเวลา 5 ปี
ปี 2007-2013 (สมัยที่ 2) ระยะเวลา 6 ปี
   
อผภ.สมภพ สุขสิงห์
ปี 2005-2007 (สมัยที่ 1) ระยะเวลา 2 ปี
ปี 2013-2016 (สมัยที่ 2) ระยะเวลา 3 ปี