การเงิน

ไม่ว่าเราจะช่วยขจัดโปลิโอในประเทศปากีสถาน หรือจัดหาน้ำสะอาดให้โรงเรียนในประเทศโมซัมบิก งานของเราจะได้รับทุนจาก 3 แหล่ง นั่นก็คือ สมาชิกของเรา ผู้บริจาคจากภายนอกและการลงทุนในตลาด การเงินนี้เป็น สิ่ง/เรื่อง สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนซึ่งเราได้สร้างสรรค์ในชุมชนต่างๆ ทั่วโลก

เราเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ

การเป็นผู้นำที่รับผิดชอบหมายถึง ต้องมีทั้งประสิทธิภาพและ น่าเชื่อถือ/ไว้ใจได้ ในเรื่องเงินบริจาคของเรา เราได้มีพันธสัญญาที่ใช้เงินทุกๆ เหรียญที่ได้รับให้เกิดประโยชน์มากที่สุด นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงใช้เงินเกือบ 90% ของเงินทุนไปเป็นค่าใช้จ่ายของโปรแกรม

ค่าใช้จ่ายของมูลนิธิโรตารีจะเป็นค่า...

เราทำอะไรกับเงินบริจาค

ในแต่ละปี เงินที่บริจาคให้มูลนิธิโรตารีถูกนำไปใช้สนับสนุนโครงการต่างๆ นับพันๆ ทั่วโลก ตัวอย่างเช่น

  • 76 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อต่อสู้กับโรคโปลิโอใน 3 ประเทศสุดท้ายที่โปลิโอยังไม่หมดไป คือ อัฟกานิสถาน ปากีสถาน และไนจีเรีย และในประเทศอื่นที่ยังคงมีความเสี่ยง
  • 126,000 เหรียญเพื่อพัฒนาวิชาชีพให้แก่นักการศึกษาและปรับปรุงทักษะในการอ่านออกเขียนได้ในชนบทของประเทศไทย
  • 72,000 เหรียญเพื่อการพัฒนาการทำฟาร์มแบบยั่งยืนในประเทศคาเมรูน


การสนับสนุนของเรามีอยู่ทั่วโลก

พันธสัญญาของเราต่อความโปร่งใส

การมีความรับผิดชอบทางการเงิน หมายถึง ไม่มีสิ่งใดที่ต้องซ่อนเร้น สำรวจจากลิ้งค์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้ว่าเราหาและใช้เงินอย่างไร

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
พฤษภาคม 2557