คู่มือเจ้าหน้าที่สโมสร

เป็นผู้นำภาคของท่าน: ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค     ดาวน์โหลดไฟล์    |    E-Book
เป็นผู้นำภาคของท่าน: ประธานคณะกรรมการ    ดาวน์โหลดไฟล์    |    E-Book

ชุดคู่มือสำหรับปี 2559-2562 (2016-19)

  คู่มือนายกสโมสร     คู่มือเลขานุการสโมสร
  คู่มือคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร     คู่มือคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร
  คู่มือคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของสโมสร     คู่มือคณะกรรมการโครงการบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสร
  คู่มือคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีของสโมสร     คู่มือเหรัญญิกสโมสร