โรตารีสากล: จากอดีตสู่ปัจจุบัน (Rotary's Timeline)
โดย อผภ.ชำนาญ จันทร์เรือง
 

ปี 1905 (2448)

ในเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา นักกฎหมายหนุ่ม  Paul Harris ได้ชักชวนเพื่อนๆ อีก 3 คน คือ Silvester Shiele,Hiram Shoray และ Gus Loehrได้พบปะกันที่ห้อง 711 ซึ่งเป็นสำนักงานของ Gus Loehr เพื่อหารือกันเพื่อจัดตั้งสิ่งที่ได้กลายมาเป็นสโมสร โรตารีในปัจจุบันนี้ ซึ่งในอีกหลายสัปดาห์ต่อมา Silvester Shiele ก็ได้ถูกเลือกให้เป็นนายกสโมสรคนแรก โดยได้ชื่อว่าสโมสรโรตารีชิคาโก

1917 (2460)

Arch C. Klumph ประธานโรตารีสากลคนที่ 6 ได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่โรตารีสากลที่แอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา เพื่อก่อตั้งกองทุนบริจาคเพื่อโรตารีโดยมีวัตถุประสงค์ของการทำดีในโลกในการกุศล การศึกษาและอื่นๆ ของการบริการชุมชน ซึ่งในที่สุดได้พัฒนามาเป็นมูลนิธิโรตารี (The Rotary Foundation)

1919 (2462)

สโมสรโรตารีแห่งแรกในเอเชียกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน คือ สโมสรโรตารีมนิลา ฟิลิปปินส์ เป็นสโมสรลำดับที่ 478 ของโลก

1922 (2465)

มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจาก The International Association of Rotary ให้สั้นลงเป็น Rotary International (โรตารีสากล)

1930 (2473)

สโมสรแห่งแรกในประเทศไทยกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน คือ สโมสรโรตารีกรุงเทพ มีสมาชิกก่อตั้งจำนวน 69 ราย จาก 15 สัญชาติ

1945 (2488)

โรแทเรียน 49 คน ร่วมร่างกฎบัตรสหประชาชาติ (United Nation) ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

1947 (2490)

Paul Harris ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 มกราคม ซึ่งตอนนั้นโรตารีเรามี 6,000 สโมสร มีโรแทเรียน 300,000  คน

1955 (2498)

เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ มีการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรตารีสากลที่ชิคาโกและจัดตั้ง “Paul Harris Fellow” ขึ้น ซึ่งต่อมาในปี 1957 (2500) ได้เปลี่ยนเป็น “Paul Harris Fellow Recognition” สำหรับผู้ที่บริจาคให้แก่มูลนิธิโรตารี จำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐ โดย Al Brush จากสโมสรโรตารี Laurel Mississippi เป็นคนแรกที่ได้เป็นผู้บริจาคในปีนั้นและถือได้ว่า PHF คนแรก ส่วนคนที่สองที่บริจาคในปีนั้นเช่นกัน คือ Rufus Chapin จากสโมสรโรตารี Chicago ซึ่งเขาเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี 1905 (2448)

1985 (2528)

โรตารีประกาศโครงการ Polio Plus เพื่อขจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลก

1989 (2532)

เมื่อเดือนมกราคม สภานิติบัญญัติโรตารี (Council on Legislation) มีมติแก้ไขธรรมนูญ (Constitution) และข้อบังคับ (Bylaws) ของโรตารีสากล อนุญาตให้รับผู้หญิงเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีได้

1991 (2534)

คณะทรัสตีมูลนิธิโรตารีประกาศรับรองให้มี Major Donor สำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 10,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป

1999 (2552)

ได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสันติภาพนานาชาติ (International Studies in Peace and Conflict Resolution)

2000 (2543)

ฝั่งแปซิฟิกตะวันตกได้รับการประกาศว่าเป็นเขตปลอดโปลิโอ

2001 (2544)

โรตารีมีสโมสรครบ 30,000 สโมสร

2004 (2547)

เริ่มโครงการ “โรแทเรียนทุกคน บริจาคทุกปี (Every Rotarian, Every Year)”

2007 (2550)

Bill & Melinda Gates Foundation บริจาคให้แก่โรตารี 100 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อขจัดโปลิโอโดย โรตารีต้องบริจาคสมทบในจำนวนเท่ากัน

2010 (2553)

เริ่มทดลอง Future Vision Plan จำนวน 100 ภาคโรตารี

2013 (2556)

เริ่มใช้ Future Vision Plan ทุกภาคโรตารีทั่วโลก

2014 (2557)

ณ วันที่ 31 มกราคม โรตารีเรามี 34,412 สโมสร  537 ภาค และโรแทเรียน 1,201,625 คน