Rotary Centre in Thailand, English Version


คลิ้กแผนที่เพื่อดูรายละเอียด
ช่วง COVID-19 ระบาด มีการรณรงค์ให้อยู่บ้านเพื่อความปลอดภัย หลายองค์กรให้เจ้าหน้าที่หยุดเพื่อทำงานที่บ้าน การประชุมของสโมสรโรตารีเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์โดยใช้ App ต่างๆ กัน แต่โรแทเรียนมิได้หยุดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรมากมายทั่วประเทศช่วยจัดหา / จัดทำทั้งหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับชุมชน สำหรับโรงพยาบาล เป็นกิจกรรมที่ทำทั้งในและนอกชุมชนท้องถิ่น เกิดผลกระทบในวงกว้าง เพราะโรแทเรียนคือ People of Action

ขอเชิญสโมสรส่งกิจกรรมและรูปภาพ 1-2 รูปเข้ามาที่เราจะคัดเลือกทำรูปภาพ People of Action และ Together, We Save Lives
 คลังกิจกรรมที่ขอรับบริจาค สู้ภัยโควิด-19
 • สโมสรโรตารีแหลมฉบัง จัดซื้อชุดป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลแหลมฉบัง (อ่าวอุดม) ชุดละ 450 บาท เชิญร่วมบริจาค
  ชื่อบัญชี กิจกรรมสโมสร (นายสุจิต สิมารักษ์)
  ธนาคาร ออมสิน     สาขา อ่าวอุดม
  เลขที่บัญชี 0202 9871185

 • สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมระดมทุนเพื่อจัดซื้อชุด Coverall ป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเพื่อต่อสู้กับเชื้อ โควิด-19 ในราคาชุดละ 680.- บาท ติดต่อ
  นย.ชุติภา จันทร์วงศ์   โทร.09 4995 2651
  อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย   โทร. 08 1299 3600
  อน.เอนก ศรีสุขธนา   โทร. 08 1856 1936

 • ขอเชิญชวนบริจาคร่วมสนับสนุน “โครงการบริการชุมชนป้องกัน COVID-19” เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 40,000 ชิ้น และเจลล้างมือ จำนวน 22,000 หลอด เพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ภาค 3330 โรตารีสากล เชิญร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่ DGN ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ Line ID: charlie_hoon

 • สโมสรโรตารีโคราช ภาค 3340 เชิญชวนมิตรโรแทเรียนร่วมสมทบเงินเพื่อซื้อชุดป้องกันสารเคมีสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในราคาชุดละ 450 บาท โดยจะส่งให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และโรงพยาบาลเสิงสาง ร่วมสมทบทุนได้ที่
  ชื่อบัญชี นางวารุณี คูประทุมศิริ
  ธนาคาร กสิกรไทย     สาขานครราชสีมา
  เลขที่บัญชี 371-2-22889-9
  ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ นย.วารุณี คูประทุมศิริ โทร. 08 0565 5665
  (27-Mar)

รอบรั้วโรตารี

โรตารีเฝ้าติดตามผลกระทบของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (ผู้แปล – อน.ภาณุ ยศเมธา)
5-Apr-2020
คำแนะนำสำหรับภาคเกี่ยวกับการประชุมอบรมต่างๆ ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 (COVID-19) (ผู้แปล – อน.ภาณุ ยศเมธา)
26-Mar-2020
คำแนะนำสำหรับสโมสรในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 (COVID-19)
26-Mar-2020
สารจาก Abby McNear ถึงนักเรียนทุนของโรตารี (COVID-19) (ผู้แปล – อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ์)
21-Mar-2020
สารจาก Abby McNear, Director of Grants ของมูลนิธิโรตารี (COVID-19) (ผู้แปล – อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ์)
21-Mar-2020
Rotary Youth Exchange (COVID-19) (ผู้แปล – อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ์)
21-Mar-2020
สารจากประธานโรตารีสากล เรื่องการยกเลิกการประชุมใหญ่โรตารีสากล (COVID-19) (ผู้แปล – อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ์)
19-Mar-2020
ยกเลิกการประชุมใหญ่ประจำปีโรตารีสากล (COVID-19)
19-Mar-2020
สารจากประธานโรตารีสากลและประธานโรตารีสากลรับเลือก (COVID-19) (ผู้แปล – อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ์)
18-Mar-2020

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร. 0 2661 6720-1, โทรสาร 0 2661 6719
E-mail: info@rotarythailand.org