ตัวเลขโรตารี

District
Rotarians
Clubs
Rotaractors
Clubs
3330
2,322 (2,348)
101 (101)
609 (572)
32 (32)
3340
1,363 (1,352)
62 (63)
55 (55)
5 (5)
3350
3,121 (3,041)
119 (119)
192 (183)
27 (27)
3360
1,433 (1,422)
70 (70)
377 (377)
13 (13)
Total
8,239 (8,163)
352 (353)
1,233 (1,187)
77 (77)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564)
ช่วง COVID-19 ระบาด มีการรณรงค์ให้อยู่บ้านเพื่อความปลอดภัย หลายองค์กรให้เจ้าหน้าที่หยุดเพื่อทำงานที่บ้าน การประชุมของสโมสรโรตารีเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์โดยใช้ App ต่างๆ กัน แต่โรแทเรียนมิได้หยุดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรมากมายทั่วประเทศช่วยจัดหา / จัดทำทั้งหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับชุมชน สำหรับโรงพยาบาล เป็นกิจกรรมที่ทำทั้งในและนอกชุมชนท้องถิ่น เกิดผลกระทบในวงกว้าง เพราะโรแทเรียนคือ People of Action

ขอเชิญสโมสรส่งกิจกรรมและรูปภาพ 1-2 รูปเข้ามาที่เราจะคัดเลือกทำรูปภาพ People of Action และ Together, We Save Lives
อ่านเพิ่มเติม ›

นิตยสารโรตารีประเทศไทย

ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
สกู๊ปพิเศษ
» "การประกวดภาพถ่าย"
» "โรตารี พลังซ่อนเร้น"

คลิ้กเพื่ออ่าน

ดาวน์โหลดนิตยสาร

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนสิงหาคม

33 บาทต่อ US$1

เพื่อนบ้านโรตารี

International

   

District

       

Find us on Facebook

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย | ภาค 3330 | ภาค 3350 | Rotary News Thailand | ภาค 3360

website counter

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org