ตัวเลขโรตารี

District
Rotarians
Clubs
Rotaractors
Clubs
3330
2,354 (2,289)
101 (101)
573 (580)
32 (33)
3340
1,367 (1,336)
63 (63)
55 (48)
5 (5)
3350
3,056 (2,860)
119 (116)
183 (339)
27 (25)
3360
1,422 (1,411)
70 (69)
377 (189)
13 (11)
Total
8,199 (7,896)
353 (349)
1,188 (1,156)
77 (74)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
ช่วง COVID-19 ระบาด มีการรณรงค์ให้อยู่บ้านเพื่อความปลอดภัย หลายองค์กรให้เจ้าหน้าที่หยุดเพื่อทำงานที่บ้าน การประชุมของสโมสรโรตารีเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์โดยใช้ App ต่างๆ กัน แต่โรแทเรียนมิได้หยุดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรมากมายทั่วประเทศช่วยจัดหา / จัดทำทั้งหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับชุมชน สำหรับโรงพยาบาล เป็นกิจกรรมที่ทำทั้งในและนอกชุมชนท้องถิ่น เกิดผลกระทบในวงกว้าง เพราะโรแทเรียนคือ People of Action

ขอเชิญสโมสรส่งกิจกรรมและรูปภาพ 1-2 รูปเข้ามาที่เราจะคัดเลือกทำรูปภาพ People of Action และ Together, We Save Lives
อ่านเพิ่มเติม ›

นิตยสารโรตารีประเทศไทย

ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
สกู๊ปพิเศษ
» "การประกวดภาพถ่าย"
» "โรตารี พลังซ่อนเร้น"

คลิ้กเพื่ออ่าน

ดาวน์โหลดนิตยสาร

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนกรกฎาคม

32 บาทต่อ US$1

เพื่อนบ้านโรตารี

International

   

District

       

Find us on Facebook

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย | ภาค 3330 | ภาค 3350 | Rotary News Thailand | ภาค 3360

website counter

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org