ตัวเลขโรตารี

District
Rotarians
Clubs
Rotaractors
Clubs
Worldwide
1,202,125 (1,166,331)
37,065 (36,849)
199,252 (207,961)
11,423 (10,310)

3330
2,330 (2,254)
102 (101)
270 (266)
28 (29)
3340
1,397 (1,311)
65 (64)
98 (55)
5 (5)
3350
3,323 (3,037)
128 (122)
385 (301)
31 (29)
3360
1,437 (1,413)
71 (69)
302 (268)
14 (15)
Total
8,487 (8,015)
366 (356)
1,055 (890)
78 (78)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

นิตยสารโรตารีประเทศไทย

ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม

บทความ
» "อาวุธใหม่ที่ใช้ต่อสู้กับโรคโปลิโอ"
» "People of action รอบโลก"
» "สนเทศโรตารี"
» "มูลนิธิภาคโรตารีไทย"
» "ภาพงานท่านพิชัย รัตตกุล"

คลิ้กเพื่ออ่าน

ดาวน์โหลดนิตยสาร


English Edition

Article
» "A new weapon against polio"
» "People of action around the globe"
» "Rotary Information"
» "Thai Rotary Districts Foundation A Foundation of Rotary in Thailand"

Click for e-magazine

Download magazine


อ่านนิตยสารฉบับย้อนหลัง


ประมวลภาพพิธีเปิดศาลาการุณย์

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนธันวาคม 2565

36 บาทต่อ US$1

เพื่อนบ้านโรตารี

                     

website counter

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org