ตัวเลขโรตารี

District
Rotarians
Clubs
Rotaractors
Clubs
Worldwide
1,202,930 (1,166,331)
37,132 (36,849)
175,387 (207,961)
11,263 (10,310)

3330
2,375 (2,254)
103 (101)
253 (266)
27 (29)
3340
1,410 (1,311)
65 (64)
81 (55)
5 (5)
3350
3,325 (3,037)
130 (122)
520 (301)
30 (29)
3360
1,442 (1,413)
69 (69)
284 (268)
15 (15)
Total
8,552 (8,015)
367 (356)
1,138 (890)
77 (78)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

นิตยสารโรตารีประเทศไทย

ฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน

บทความ
» "คุณถาม กอร์ดอนแมคอินอัลลีตอบ"
» "สกู๊ปงาน การประชุมใหญ่ประจำปี 2566"
» "แนะนำผู้ว่าการภาครับเลือกในแต่ละภาค"
» "เจ้าหน้าที่ทุนสนับสนุนของโรตารีเยือนไทยและกัมพูชา"

คลิ้กเพื่ออ่าน

ดาวน์โหลดนิตยสาร


ประมวลภาพพิธีเปิดศาลาการุณย์

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนมิถุนายน 2566

35 บาทต่อ US$1

เพื่อนบ้านโรตารี

                     

website counter

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info.rotarythailand@gmail.com