เดือนตุลาคม
เดือนกันยายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฎาคม

 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
  (29 September 2014)  
 District 3330 3340 3350 3360 Total
 Members 2,556 1,485 2,539 1,399 7,979
 Clubs 97 58 95 64 314
(October 2014)
Baht 32 / US$ 1
เสียงบรรยายโดย กมลเทพ มาโลตรา
บ.พัทยาเมล พับบลิชชิ่ง จก.
 
       
   

การแก้ไขปัญหา We're sorry, you have limited access แบบที่สอง
การแก้ไขปัญหา We're sorry, you have limited access เบื้องต้น
การแก้ไขปัญหา Access Denied เบื้องต้น
ผู้แทนดูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทย แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนโรตารีสากล เดือนกันยายน 2557 เป็น 32.- บาท ต่อ US$1 อ่านรายละเอียด ภาษาไทย | English
ผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร คณะกรรมการส่งเสริมการประชุม 2014 Kota Kinabalu Rotary Institute ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม Rotary Institute ประจำปี 2014 –
จดหมายเชิญร่วมประชุม
ใบลงทะเบียน
Program Summary

อุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์
อุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์
6 ขั้นตอนสู่ความยั่งยืน
  อ่านเรื่องน่ารู้ทั้งหมด  

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557-58 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557
 
 
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0 2661 6720 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org