35 บาท / US$ 1  
  กรกฎาคม 2559  

   
  ภาค สมาชิก สโมสร  
  3330 2,431 100  
  3340 1,526 60  
  3350 2,823 108  
  3360 1,434 66  
  Total 8,214 334  
  as of 2 July 2016  
   

   
   
   

free page hit counter

   


 
แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน Global Grant (Application form of Global Grant) ภาษาไทย
จดหมายรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
การเรียงลำดับตามพิธีการในการแนะนำของโรตารีสากล (จาก Rotary Code of Policies ตุลาคม 2558)
มารู้จักกับเรื่องของมูลนิธิโรตารีให้มากขึ้น ทั้ง เรื่องที่เน้นความสำคัญ, การขจัดโปลิโอ, การส่งเสริมสันติภาพ ทุนสนับสนุน District Grants และ Global Grants
แบบฟอร์ม Rotary Club Central สำหรับสโมสรโรตารีที่ยังไม่พร้อมจะใส่ข้อมูลแผนงานสโมสรที่ Rotary Club Central ในระบบออนไลน์
แบบฟอร์มข้อมูลโครงการสำหรับ Rotary Showcase - สำหรับสโมสรที่ประสงค์จะแสดงผลงานโครงการของสโมสรที่ Rotary Showcase บนเว็บไซต์ของโรตารี (Rotary.org)
จดหมายแจ้งความคืบหน้าความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล
 


 
 
 
 
 
นิตยสารโรตารีประเทศไทย เรื่องของมูลนิธิโรตารี มาตรฐานขั้นต่ำของสโมสร
 
 
Rotary Club Central Form Rotary Shoiwcase Form คำแนะนำการใช้ Rotary Club Central
 
 
แบบฟอร์ม Rotary Club Central แบบฟอร์ม Rotary Showcase คำแนะนำ Rotary Club Central