35 บาท / US$ 1  
  กันยายน 2559  

   
  ภาค สมาชิก สโมสร  
  3330 2,476 100  
  3340 1,613 61  
  3350 2,906 108  
  3360 1,448 66  
  Total 8,443 335  
  as of 31 August 2016  
   

   
   
   

free page hit counter


   

   

 
 
 
 
 
ข้อบังคับของสโมสรโรตารี Rotary Thailand (English Version) นิตยสารโรตารีประเทศไทย