Rotary Centre in Thailand, English Version


Rotary Youth Exchange


เรียน ผู้นำโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี

เรายังคงติดตามการระบาดอย่างต่อเนื่องในทั่วโลกของ coronavirus (COVID-19) อย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบของสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ ต่อผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งครอบครัวและอาสาสมัครของโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี

ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชนของเรา โปรดจำไว้ว่าการตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อ ยกเลิก หรือเลื่อนการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงนักเรียนแลกเปลี่ยนและครอบครัวของพวกเขาเป็นที่ตั้ง เราสนับสนุนให้ทุกคนติดตามข่าวสารจากองค์การอนามัยโลก และศึกษาแนวทางคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง ที่ออกโดยสถานกงสุล สถานทูตและหน่วยงานสาธารณสุขของแต่ละประเทศและแต่ละท้องถิ่น เพื่อรับข้อมูลที่มีประโยชน์และเป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ ในการทำงานกับนักเรียนแลกเปลี่ยนและครอบครัวเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด เพื่อช่วยให้ท่านสามารถนำพาโครงการผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้:

พัฒนาแผน หากท่านมีแผนจัดการวิกฤตให้ทบทวนและอัปเดตเพื่อให้มั่นใจว่าจะระบุวิธีรับมือกับการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างไร แผนนี้ควรเน้นกระบวนการป้องกันการตอบสนองและการสื่อสาร (รวมถึงการสื่อสารกับนักเรียน ภาคที่อุปถัมภ์และผู้ปกครองของนักเรียน อย่างไร และเมื่อใด) ปรึกษาหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิ่น, องค์การอนามัยโลกและผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ

ทำให้แน่ใจถึงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของนักเรียนแลกเปลี่ยน พิจารณาความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงของนักเรียนแลกเปลี่ยนของท่าน รวมถึงการพิจารณาว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของประชากรประเทศนั้น ๆ หรือไม่ ตรวจสอบว่านักเรียนแลกเปลี่ยนจะสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของตนเองได้หรือไม่ และให้คำปรึกษากับบริษัทที่ทำประกันการเดินทางของนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อให้เข้าใจนโยบายด้านสุขภาพ

หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น ภาคที่รับนักเรียนแลกเปลี่ยนควรพิจารณาว่าการทัศนศึกษา, การเดินทางหรือกิจกรรมในท้องถิ่นบางอย่าง อาจทำให้นักเรียนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือมีโอกาสนำเชื้อกลับมาที่บ้าน หากพวกเขาเดินทางไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ควรพิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเอื้ออำนวย

รับฟังข่าวสารอยู่เสมอ หลายประเทศได้ออกคำแนะนำพิเศษและมีความพยายามดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 เช่นการ จำกัดหรือระงับการเข้าหรือออกประเทศชั่วคราว พึงระวังว่านักเรียนอาจเผชิญกับความยากลำบากในการเดินทางกลับบ้าน จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ให้การสนับสนุนนักเรียน ในบางประเทศมีมาตรการป้องกันโดยการปิดโรงเรียนหรือชะลอการเปิดภาคเรียนเป็นระยะเวลานาน ควรทำความเข้าใจว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ รวมถึงพิจารณาว่าพวกเขาจะได้รับการชดเชยที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาอย่างไร และจะมีวิธีการทำให้พวกเขามีส่วนร่วมกับโครงการอย่างปลอดภัยจนกว่าโรงเรียนจะเปิดได้อย่างไร

ทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ภาคที่ร่วมโครงการ, นักเรียนแลกเปลี่ยนและครอบครัว เป็นการช่วยสนับสนุนให้ทุกฝ่ายสามารถทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ยังสามารถลดโอกาสในการถูกรังเกียจและเลือกปฏิบัติที่ต่อผู้คนเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อเช่น COVID-19 นี้ จากประชาชนคนอื่น ๆ ในแต่ละประเทศอีกด้วย

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความร่วมมือในการจัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ เพื่อให้นักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารีมีความปลอดภัย

ขอแสดงความนับถือ

Rotary Youth Exchange
ONE ROTARY CENTER
1560 SHERMAN AVENUE
EVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 USA
ROTARY.ORG

อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ์
สโมสรโรตารีแม่จัน / เลขานุการภาค 3360
ผู้แปล

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร. 0 2661 6720-1, โทรสาร 0 2661 6719
E-mail: info@rotarythailand.org