Rotary Centre in Thailand, English Version


สารจากประธานโรตารีสากลและประธานโรตารีสากลรับเลือก


มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

ขณะนี้การระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบชีวิตเราในทุกด้าน และทำให้โรแทเรียนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน ในฐานะที่เป็น “คนลงมือทำ” (People of Action) เราย่อมรู้สึกสบายใจที่สุดเมื่อได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในโลก – เคลื่อนไหวอย่างอิสระ มีการประชุมอย่างเปิดเผยและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น นี่เป็นเวลาที่ยากลำบากสำหรับคนอย่างพวกเรา ที่กำลังเรียนรู้และสร้างความเจริญเติบโตเพื่อที่จะให้บริการผู้อื่นให้ดีที่สุดไปด้วยกัน

เรายังเป็นผู้นำในชุมชนของเราและในเวลานี้ผู้นำเป็นสิ่งที่สังคมกำลังเรียกหา นี่เป็นเวลาของเราที่จะได้พิสูจน์ความสามารถในการเข้าถึงและทำงานร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการอย่างทันท่วงที นี่คือทักษะที่จำเป็นทั่วโลกในวันนี้ ความพยายามในระดับโลกต่อการหยุด COVID-19 ขึ้นอยู่กับการดำเนินการในแต่ละประเทศ โรตารีมีความสามารถพิเศษที่จะช่วยส่งเสริมความพยายามเหล่านั้นให้สำเร็จในทุกชุมชนและทุกประเทศ

การใช้เทคโนโลยีทั้งหมดที่เรามีในการดำเนินงานของเรา ทำให้เราในฐานะโรแทเรียนสามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกันในโครงการใหญ่กับสโมสรโรตารี โรทาแรคเทอร์และอินเทอร์แรคเทอร์ มีตัวอย่างให้เห็นจำนานมาก ที่สโมสรโรตารีสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสื่อสารเพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด หรือจัดหาอุปกรณ์หรือการสนับสนุนที่จำเป็นซึ่งได้แบ่งปันกันกับผู้นำของเราทั่วโลก

ในฐานะของประธานโรตารีสากลและประธานโรตารีสากลรับเลือก เราได้คำนึงถึงประเด็นเหล่านี้อย่างจริงจัง ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดงานต่าง ๆ ของโรตารีที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังที่ท่านอาจได้ทราบว่า เราได้ทำการตัดสินใจอย่างยากลำบากในการยกเลิกการประชุม Rotary Presidential Conferences สองครั้ง(ที่ปารีส และ โรม)ซึ่งตั้งใจจัดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างโรตารีกับสหประชาชาติ อนึ่ง ในระยะอันใกล้นี้เราขอแนะนำให้ภาคและสโมสรโรตารียกเลิกหรือเลื่อนการประชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น

เราทราบว่าภาคและสโมสรต่าง ๆ กำลังสร้างโอกาสที่จะเป็นผู้นำในชุมชนของโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ดีขึ้นในเวลาที่จำเป็นเช่นนี้ ตัวอย่างเช่นสโมสรโรตารีอี-คลับในอิตาลีจัดการประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการการให้ความรู้เรื่อง COVID-19, สโมสรไต้หวันทำงานร่วมกับบริษัทและสมาคมร้านขายยาเพื่อบริจาคเจลทำความสะอาดมือจำนวน 1,600 ขวดให้กับเมือง Ji-Long และสโมสรโรตารีในศรีลังกาช่วยอัพเกรดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับสำนักส่งเสริมสุขภาพเพื่อช่วยเหลือในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สังคม

เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเส้นทางของไวรัสชนิดนี้จะไปสิ้นสุดตรงไหน แต่เรารู้ว่าเราสามารถมีบทบาทในการช่วยทำให้เส้นกราฟของจำนวนผู้ป่วยไม่ชันขึ้น โดยลดจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น เพื่อให้ระบบสาธารณสุขของเราสามารถจัดการปัญหานี้ได้ หากความพยายามร่วมกันทั่วโลกนำพาให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เราหวังว่าจะได้ร่วมกันโอบอุ้มต่อคุณค่าหลักของโรตารีเราอีกครั้ง ที่การประชุมใหญ่โรตารีสากล 2020 ในโฮโนลูลู การได้อยู่ร่วมกันของพวกเรากันในเวลานั้น จะทรงคุณค่าและบรรลุเป้าหมายมากขึ้น

โปรดทราบว่าเรากำลังติดตามอย่างใกล้ชิดในการเตรียมแผนงานของเรา สำหรับการประชุมในใหญ่โรตารีเดือนมิถุนายนเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีความความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน เราได้ดำเนินการตามคำแนะนำของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเราต้องการให้ทุกท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดที่ดีที่สุดสำหรับคุณและครอบครัวหากมาร่วมกิจกรรมในปีนี้

ในระหว่างนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงให้เห็นว่าโรตารีเชื่อมโยงโลกด้วยวิธีการใหม่ ๆ เราควรทำตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการยกเลิกกิจกรรมและการประชุมสโมสรโรตารีในเป็นการชั่วคราวเพื่อลดการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อ เรายังสามารถให้ความสำคัญกับงานที่เราทำในชุมชนของเรามากขึ้นโดยการช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ด้อยโอกาสของเราในการรับมือกับผลกระทบจากความโดดเดี่ยวและความกลัว หรือสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขของเราเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้

เรากำลังจัดการกับสถานการณ์นี้แบบเรียลไทม์ กรุณาเยี่ยมชม rotary.org COVID-19 เพื่ออัปเดตข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

นี่เป็นความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับพวกเราแทบทุกคน แต่มันก็เป็นโอกาสสำหรับโรแทเรียนในการหาวิธีการใหม่ ๆ ที่มีความหมายเพื่อชักนำผู้คนและชุมชน ให้เชื่อมโยงกันและร่วมกันทำความดีในโลก

เราต่างภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ทำหน้าที่ปกป้องและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของเราทั้งที่บ้านและทั่วโลก

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

มาร์ค เดเนียล มาโลนี
ประธานโรตารีสากล 2562-2563
โฮลเกอร์ คนัค
ประธานโรตารีสากล 2563-2564

อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ์
เลขานุการภาค 3360
ผู้แปล

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร. 0 2661 6720-1, โทรสาร 0 2661 6719
E-mail: info@rotarythailand.org