Rotary Centre in Thailand, English VersionPeople of action around Thailand
 • สโมสรโรตารีหนองแขม ภาค 3350 บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
  1) หน้ากากอนามัย 500 ชิ้น
  2) ชุดป้องกันแบบทั่วไป 100 ชิ้น และชุดป้องกันแบบเต็มตัว 100 ชิ้น
  3) เอธิลแอลกอฮอล์ 100 ลิตร
  4) บริจาคร่วมให้ภาค 3350 จำนวน 5,000.- บาท
  (23-Apr)

 • สโมสรโรตารีตากสิน-ธนบุรี ภาค 3350 ร่วมกับ บริษัท สุขภัณฑ์โครอลอล จำกัด บริจาค กล่องต้านโควิด-19, ถุงมือ, ชุด PPE และอุปกรณ์การแพทย์อีกหลายรายการ ให้แก่ ม.เทศบาล ต.คลองมะเดื่อ เทศบาล อ.กระทุ่มแบน และ รพ.กระทุ่มแบน เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 (23-Apr)

 • สโมสรโรตารีท่าเรือ-กาญจนบุรี ภาค 3330 ในโครงการไทยช่วยไทยสู้ภัยโควิค19 มอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา แมสชิว พร้อมข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับศูนย์แพทย์เทศบาลท่าเรือพระแท่น และกลุ่ม อสม.ชุมชน เพื่อไปใช้ประโยชน์ในชุมชน (23-Apr)

 • สโมสรโรตารีเวียงสา ภาค 3360 มอบชุด PPE และเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์โดยไม่ใช้มือให้กับโรงพยาบาลเวียงสา, โรงพยาบาลนาน้อย, โรงพยาบาลนาหมื่น, ด่านคัดกรองห้วยน้ำอุ่น, ตลาดสด อ.นาหมื่น เพื่อใช้ลดการสัมผัสขวดแอลกอฮอล์อันอาจเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อได้ (22-Apr)

 • สโมสรโรตารีสงขลา ภาค 3330 ร่วมกับชุมชน มอบข้าวสารจำนวน 300 ชุดให้แก่นายอำเภอเมืองสงขลา เพื่อให้แก่ผู้กักตัวป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 ในจังหวัดสงขลา (20-Apr)

 • สโมสรโรตารีบ้านนาสาร, สโมสรโรตารีเพชรตาปี, สโมสรโรตารีศรีตาปี และสโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี ภาค 3330 มอบชุด PPE EN 14126 สู้ภัย Covid-19 จำนวน 25 ชุดให้แก่โรงพยาบาลบ้านนาสาร (20-Apr)

 • สโมสรโรตารีเมืองต้นน้ำชะอวด ภาค 3330 นำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ (โดยการสนับสนุนจากภาค 3330 โรตารีสากล) มอบให้กับหน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ ดังนี้
  1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2) สถานีตำรวจภูธรชะอวด
  3) ที่ว่าการอำเภอชะอวด (กาชาดชะอวด)
  4) สถานฟื้นฟูสมรรถภาพมูลนิธิพระครูประดิษฐ์วรการ (ไม้เสียบ)
  (20-Apr)

 • สโมสรโรตารีหมากแข้งและศิษย์เก่า YE ภาค 3340 มอบสิ่งของให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า จ.อุดรธานี ได้แก่ ด่านหนองหาน, ด่านโนนสะอาด, ด่านหนองวัวซอ, ด่านเพ็ญ และด่านสถาบันราชภัฏอุดรธานี (20-Apr)

 • สโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ต ภาค 3330 มอบชุด PPE จำนวน 10 ชุด รองเท้าบูท 24 คู่ ให้แก่ รพ.สนามแห่งที่ 2 มอ. วิทยาเขตภูเก็ต (20-Apr)

 • สโมสรโรตารีพระราเมศวร ลพบุรี ร่วมกับภาค 3350 โรตารีสากลบริจาคหน้ากากและแอลกอฮอล์เจล ให้แก่
  1) RCC ชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านท่าเดื่อน้อย (หมู่บ้านท่าเดื่อน้อย ประชากร 200 ครัวเรือน) จำนวน 200 ชุด
  2) RCC ชุมชนบำเพ็ญประโยชน์หน่วยประคอง (หมู่บ้านดงดินแดง ประชากร 300 ครัวเรือน) จำนวน 500 ชุด (18-Apr)

 • สโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลา ภาค 3330 มอบเครื่องฆ่าเชื้อเอนกประสงค์ให้แก่ สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 5 เครื่อง และโรงพยาบาลสงขลา จำนวน 1 เครื่อง (16-Apr)

 • สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ ภาค 3360 จัดกิจกรรมแจกอาหาร-ไข่สด-หน้ากากอนามัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์ (16-Apr)

 • สโมสรโรตารีลพบุรี, พระนารายณ์ลพบุรี, พระราเมศวรลพบุรี, และบ้านหมี่ ภาค 3350 บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระนารายณ์ลพบุรี ประกอบด้วย
  1) ชุดเสื้อกราวด์ จำนวน 300 ชุด
  2) หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 300 ชุด
  3) ถุงมือยาว 10,000 คู่
  (16-Apr)

 • สโมสรโรตารีบางกรวย นนทบุรี ภาค 3350 มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบางกรวย ได้แก่
  1) หน้ากาก N95 จำนวน 300 ชิ้น (เงินบริจาค)
  2) ถุงมือยาง จำนวน 100 คู่ (ร่วมสนับสนุนโดยสโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออก)
  3) เงินสด จำนวน 7,000 บาท (เงินบริจาค)
  4) อาหารกล่อง จำนวน 100 ชุด (สนับสนุนโดยวัดโตนด และ กฟผ.)
  (15-Apr)

 • สโมสรโรตารีไม้เรียงนครศรี ภาค 3330 จัด “โครงการโรตารีไม้เรียงร่วมใจให้บริการชุมชนป้องกัน COVID-19” หนึ่งใน โครงการร่วมของ 103 สโมสรโรตารี ภาค 3330 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันตัวแก่ชุมชนโดยให้สวมใส่หน้ากากอนามัย (15-Apr)

 • RC of Bangkok Central ร่วมกับสโมสรโรตารีใน จ.สงขลา ได้แก่ สโมสรโรตารีคอหงส์, หาดใหญ่นครินทร์, นครหาดใหญ่, ควนลังหาดใหญ่, หาดใหญ่อีสต์, กาญจนวนิชย์หาดใหญ่, โคกเสม็ดชุน, หาดใหญ่ และสงขลานวมินทร์ บริจาคกล่อง UVC จำนวน 1 กล่อง, Aerosol Box จำนวน 2 กล่อง, Curtain Care Box จำนวน 2 กล่อง และ Face shield จำนวน 160 ชิ้นให้แก่สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลนาหม่อม จ.สงขลา (15-Apr)

 • สโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ต ภาค 3330 มอบเงินสมทบให้กับกลุ่มวิศวกรอาสาอันดามัน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทำตู้ความดันลบมอบให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (14-Apr)

 • สโมสรโรตารีพระนคร ภาค 3350 มอบหน้ากากผ้า, แอลกอฮอลล์ 1,000 ขวด และแบบ Refill 280 ลิตร มูลค่ากว่า 60,000 บาท ให้กับผู้บริหารเขตพระนครเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่กวาดถนน เก็บขยะ เจ้าหน้าที่เขตฯ ร่วม 700 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 โรงพัก และประชาชน 20 ชุมชน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (14-Apr)

 • สโมสรโรตารีนครราชสีมา ภาค 3340 บริจาคเงิน 75,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 (14-Apr)

 • สโมสรโรตารีชุมแสง ภาค 3350 บริจาคเงินสมทบทุนเทศบาลเมืองชุมแสง จ.นครสวรรค์ เพื่อจัดส่งอาหารให้กับผู้กักตัว 14 วัน ให้แก่ 2 ชุมชน 89 ครัวเรือน (14-Apr)

 • สโมสรโรตารี 9 สโมสรในจังหวัดภูเก็ต ภาค 3330 นำรองเท้าบูทแจกคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต, โรงพยาบาล อบจ., โรงพยาบาลถลาง, โรงพยาบาลมิชชั่น, โรงพยาบาลสนามศาลากลางใหม่ และโรงพยาบาลฉลอง (14-Apr)

 • ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง และสมาชิกสโมสรโรตารียะลา ส่งมอบกล่อง Curtain Care Box และกล่อง Aerosol Box จำนวน 2 ชุดให้แก่โรงพยาบาลยะลา โดยได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี Bangkok Central ภาค 3350 (12-Apr)

 • ภาค 3330 โรตารีสากล มอบหน้ากากอนามัยผ้าจำนวน 60,000 ชิ้น และเจลล้างมือจำนวน 23,000 หลอด ให้นายกสโมสรโรตารีในภาค 3330 ทั้ง 103 สโมสร (23 จังหวัด) เพื่อนำไปมอบให้แก่ชุมชนในพื้นที่ (11-Apr)

 • สโมสรโรตารีศรีอุบล บริจาคชุด PPE จำนวน 20 ชุด, หน้ากาก face shield จำนวน 2,000 ชุด, ถุงมือแพทย์ (สำหรับห้องผ่าตัด) จำนวน 500 คู่ ให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (11-Apr)

 • สโมสรโรตารีสกลนคร มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้กับแผนกวิสัญญี, แผนกกุมารเวช และแผนกโรคเลือด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร (10-Apr)

 • สโมสรโรตารีปากเกร็ดนนทบุรี มอบแอลกอฮอล์ 60 ลิตรและหน้ากากผ้าจำนวน 16 โหลแก่บ้านนนทภูมิ บ้านพักเด็กพิการซ้ำซ้อน ในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (9-Apr)

 • สโมสรโรตารีสนามจันทร์ จัดส่ง face shield จำนวน 2,230 ชิ้น ให้กับหน่วยงานและโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งหมด 22 แห่ง ได้แก่
 • 1) รพ.สุไหงโกลก 125 ชิ้น
  2) รพ.หัวหิน 100 ชิ้น
  3) รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 125 ชิ้น
  4) รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 125 ชิ้น
  5) รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 125 ชิ้น
  6) รพ.อุตรดิตถ์ 100 ชิ้น
  7) รพ.บันนังสตา 125 ชิ้น
  8) รพ.หลังสวน 100 ชิ้น
  9) รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา 125 ชิ้น
  10) รพ.ทองผาภูมิ 100 ชิ้น
  11) รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 100 ชิ้น
  12) รพ.พุทธมณฑล 100 ชิ้น
  13) รพ.ยะรัง จ.ปัตตานี 100 ชิ้น
  14) รพ.ขุขันธ์ ศรีษะเกษ 100 ชิ้น
  15) รพ.บาเจาะ 100 ชิ้น
  16) รพ.รือเสาะ 100 ชิ้น
  17) รพ.เทิง เชียงราย 80 ชิ้น
  18) รพ.หนองบัวลำพู 100 ชิ้น
  19) รพ.ทุ่งตะโก ชุมพร 50 ชิ้น
  20) รพ.พะโต๊ะ 50 ชิ้น
  21) เทศบาลนครปฐม 100 ชิ้น
  22) มูลนิธิสุขศาลา 100 ชิ้น
 • สโมสรโรตารีพระนคร มอบกล่อง Aerosol Box เพื่อป้องกันละอองเชื้อฟุ้งกระจายสำหรับปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลศิริราช จำนวนแห่งละ 5 กล่อง (8-Apr)

 • สโมสรโรตารีลพบุรี, สโมสรโรตารีพระนารายณ์ลพบุรี, สโมสรโรตารีพระราเมศวรลพบุรี, สโมสรโรตารีบ้านหมี่ มอบเงินให้โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำนวน 52,000 บาทเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นตัวแทนมอบแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมี่ (8-Apr)

 • สโมสรโรตารีกรุงเทพสยามมินทร์ มอบกล่องครอบผู้ป่วยป้องกันการฟุ้งกระจาย และกล่องคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 4 ชุดให้แก่ โรงพยาบาลบางเลน จ.นครปฐม (5-Apr)

 • สโมสรโรตารีอุดรธานี, สโมสรโรตารีหมากแข้ง, สโมสรโรตารีบ้านเชียง และ สโมสรโรตารีศิลปาคม ร่วมให้กำลังใจและมอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จำนวน 31,000 บาท (2-Apr)

 • สโมสรโรตารีพระประแดง มอบหน้ากากป้องกันไวรัสพร้อมผ้าปิดจมูกและแอลกอฮอล์ให้แก่ศูนย์ฟอกไตวัดสุทธารามและโรงพยาบาลศิริราช (2-Apr)

 • สโมสรโรตารีสนามจันทร์ บริจาคอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้วและโรงพยาบาลบางเลน ได้แก่ ชุด PPE จำนวนโรงพยาบาลละ 25 ชุด และหน้ากากผ้าโรงพยาบาลละ 200 ชิ้น (31-Mar)

 • สโมสรโรตารีภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิทรายขาวทะเลใส บริจาครถพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้ฉีดพ่นยาทั่วจังหวัดภูเก็ต (31-Mar)

 • สโมสรโรตารีหนองแขม และ DGN ศ.คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช บริจาคเงินให้แก่ภาค 3350 เพื่อโครงการสายธารน้ำใจโรตารีป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 15,000 บาท (30-Mar)

 • สโมสรโรตารีราชบุรี บริจาคเครื่องเทอร์โมสแกนและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลราชบุรี (30-Mar)

 • สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ จัดสอนการทำหน้ากากผ้าใช้เองให้แก่ประชาชนและผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (30-Mar)

 • สโมสรโรตารีสมุทรปราการ มอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่อยู่ในห้อง Negative Pressure Room

 • สโมสรโรตารีไชยปราการ มอบชุดป้องกันเชื้อโรคให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลไชยปราการ และ รพ.สต.ในเขต อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โดยได้รับมอบจากสโมสรกรุงเทพตะวันออก

 • สโมสรโรตารีพราวด์ นคร มอบอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครศรีธรรมราช รวมทั้งแอลกอฮอล์ล้างมือ และสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้องให้เด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่

 • Rotary Club of Bangkok Central ประกอบกล่อง Aerosol box ป้องกันการแพร่ละอองเชื้อโควิด-19 ส่งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ (30-Mar)

 • RCC ตำบลหนองตากยา ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีท่าม่วง ทำหน้ากากป้องกันโรคโควิด 19 แจกจ่ายให้กับชาวบ้านใน ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (28-Mar)

 • สโมสรโรตารีกรุงเทพพระราม 3 บริจาคเงิน 100,000 บาท ซื้อหน้ากาก N95 และชุด PPE สำหรับแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 (27-Mar)


ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร. 0 2661 6720-1, โทรสาร 0 2661 6719
E-mail: info@rotarythailand.org