ทำเนียบผู้ว่าการภาค

2478-79 / 1935-36Ed R. Johnson (USA)
President

District 80
ผวภ.พระวรวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
(DG H.R.H. Prince Purachatra)
สโมสรโรตารีกรุงเทพ

2483-84 / 1940-41Ed R. Johnson (USA)
President

District 80
ผวภ.พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
(DG H.R.H. Prince Wan)
สโมสรโรตารีกรุงเทพ

2493-94 / 1950-51Arthur Lagueux (Canada)
President

District 46
ผวภ.พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
(DG H.R.H. Prince Dhani)
สโมสรโรตารีกรุงเทพ

2497-98 / 1954-55Herbert J. Taylor (USA)
President

District 330
ผวภ.พระยาศรีวิสารวาจา
(DG Phaya Srivisar)
สโมสรโรตารีกรุงเทพ

รองประธานโรตารีสากล ปี 2503-04
(1960-61 Vice-President, Rotary International)
กรรมการบริหารโรตารีสากล ปี 2502-03
(1959-60 Director, Rotary International)