ทำเนียบผู้ว่าการภาค

Year

Name

District

2478-79 (1935-36)
พระวรวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน (H.R.H. Prince Purachatra)
สโมสรโรตารีกรุงเทพ (RC of Bangkok)
80
2483-84 (1940-41)
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (H.R.H. Prince Wan)
สโมสรโรตารีกรุงเทพ (RC of Bangkok)
80
2493-94 (1950-51)
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร (H.R.H. Prince Dhani)
สโมสรโรตารีกรุงเทพ (RC of Bangkok)
46
2497-98 (1954-55)
พระยาศรีวิสารวาจา (Phaya Srivisar)
รองประธานโรตารีสากลปี 2503-04 (1960-61)
กรรมการบริหารโรตารีสากลปี 2502-03 (1959-60)
สโมสรโรตารีกรุงเทพ (RC of Bangkok)
330
2502-03 (1959-60)
หลวงสิทธิสยามการ (Luang Sith Siamkarn)
สโมสรโรตารีธนบุรี (RC of Dhonburi)
330
2506-07 (1963-64)
พิชัย รัตตกุล (Bhichai Rattakul)
TRF Trustee ปี 2550-51 (2007-08)
ประธานโรตารีสากล ปี 2545-46 (2002-03)
กรรมการบริหารโรตารีสากล ปี 2533-35 (1990-92)
สโมสรโรตารีธนบุรี (RC of Dhonburi)
330
2509-10 (1966-67)
นพ.บุญเลี้ยง ตามไท (Dr.Bunliang Tamthai)
สโมสรโรตารีกรุงเทพ (RC of Bangkok)
330
2513-14 (1970-71)
ทพ.ฤทธิ์ บุศยอังกูร (Rith Boozayaangool)
สโมสรโรตารีธนบุรี (RC of Dhonburi)
330
2517-18 (1974-75)
ม.ร.ว.พัฒนไชย ไชยันต์ (Patanachi Jayant)
สโมสรโรตารีกรุงเทพ (RC of Bangkok)
330
2520-21 (1977-78)
ดร.ศุภวัตร ภูวกุล (Supavat Poovakul)
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ (RC of Chiang Mai)
330
2521-22 (1978-79)
นพ.เลิศ ศรีจันทร์ (Lert Srichandra)
สโมสรโรตารีธนบุรี (RC of Dhonburi)
330
2523-24 (1980-81)
เนลสัน อเล็กซานเดอร์ (Nelson Alexander)
สโมสรโรตารีกรุงเทพ (RC of Bangkok)
330
2524-25 (1981-82)
นพ.เล็ก นานา (Lek Nana)
สโมสรโรตารีสวรรคโลก (RC of Sawankaloke)
330
2525-26 (1982-83)
โรจน์วิทย์ เปเรร่า (Rojvit Periera)
สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ (RC of Bangkok South)
335
2526-27 (1983-84)
นพ.กิจชัย ยิ่งเสรี (Kidchai Yingsery)
สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ (RC of Chiang Mai North)
335
2527-28 (1984-85)
ลิ่วละล่อง บุนนาค (Liewlalong Bunnag)
สโมสรโรตารีธนบุรี (RC of Dhonburi)
335
2528-29 (1985-86)
นพ.ประเทือง คงขำ (Pratuang Kongkham)
สโมสรโรตารีชลบุรี (RC of Cholburi)
330
2529-30 (1986-87)
ศ.รอ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (Krisda Arunvongse)
สโมสรโรตารีกรุงเทพ (RC of Bangkok)
335
 
ชยันต์ เธียรปัญญา (Jayant Dhearapanya)
สโมสรโรตารีลำปาง (RC of Lampang)
336
2530-31 (1987-88)
ประพันธ์ หุตะสิงห์ (Praphan Hutasingh)
สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ (RC of Bangkok South)
335
 
นพ.สุมิน พฤกษิกานนท์ (Sumin Prurgsiganont)
สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ (RC of Chiang Mai North)
336
2531-32 (1988-89)
ชาญชัย วิศิษฎ์กุล (Xanxai Visitkul)
สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ (RC of Bangkok South)
335
 
นพ.นพดล ทองโสภิต (Nopadol Tongsopit)
สโมสรโรตารีขอนแก่น (RC of Khon Kaen)
336
2532-33 (1989-90)
ม.ร.ว.โอภาศ กาญจนะวิชัย (M.R.Ophas Kanchanavijaya)
สโมสรโรตารีดุสิต (RC of Dusit)
335
 
มุข วงษ์ชวลิตกุล (Muk Vongchavalitkul)
สโมสรโรตารีนครราชสีมา (RC of Nakorn Rajasima)
336
2533-34 (1990-91)
นิวัตร์ โชควาณิชย์พงษ์ (Niwat Choakvanichpongs)
สโมสรโรตารีสมุทรปราการ (RC of Samutprakarn)
3350
 
นพ.สมบัติ อินทรลาวัณย์ (Sombat Intralawan)
สโมสรโรตารีเชียงราย (RC of Chiangrai)
3360
2534-35 (1991-92)
พล.อ.สายหยุด เกิดผล (Gen.Saiyud Kerdphol)
สโมสรโรตารีกรุงเทพ (RC of Bangkok)
3350
 
อนันต์ ชันขุนทด (Anan Chankhunthod)
สโมสรโรตารีลำพูน (RC of Lamphoon)
3360
2535-36 (1992-93)
บำรุง อดิพัฒน์ (Bamrung Adipat)
สโมสรโรตารีนครปฐม (RC of Nakornpathom)
3330
 
นิเวศน์ คุณาวิศรุต (Niwesana Kunavisarut)
สโมสรโรตารีจันทบุรี (RC of Chantaburi)
3340
 
นรเศรษฐ ปัทมานันท์ (Noraseth Pathmanand)
สโมสรโรตารีบางรัก (RC of Bangrak)
กรรมการบริหารโรตารีสากล ปี 2548-50
3350
 
ศิริ ทรวงแสวง (Siri Suangswang)
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ (RC of Chiang Mai)
3360
2536-37 (1993-94)
ประยูร วงศ์ปรีชากร (Prayoon Vongprechakorn)
สโมสรโรตารีหาดใหญ่ (RC of Hat Yai)
3330
 
ประภาศ สุทธิพงษ์ประชา (Prapart Sudhipongpracha)
สโมสรโรตารีอุบล (RC of Ubon)
3340
 
วันชัย เอกบัณฑิต (Wanchai Ekbundit)
สโมสรโรตารีพระโขนง (RC of Prakanong)
3350
 
ราชันย์ วีระพันธุ์ (Rachan Veeraphan)
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ (RC of Chiang Mai)
3360
2537-38 (1994-95)
ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา (Pairoj Jirasevijinda)
สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี (RC of Suphanburi)
3330
 
สวัสดิ์ ผดุงมาตรวรกุล (Sawatde Phadungmatrwaragul)
สโมสรโรตารีอุดรธานี (RC of Udornthani)
3340
 
กฤษณ์ อินเทวัฒน์ (Krit Indhewat)
สโมสรโรตารีบางกะปิ (RC of Bangkapi)
3350
 
นพ.วงศ์สว่าง กาญจนกามล (Wongsawang Kanchanakamon)
สโมสรโรตารีช้างเผือกเชียงใหม่ (RC of Chiang Mai)
3360
2538-39 (1995-96)
ประเสริฐ ฟักทองผล (Prasert Fakthongphon)
สโมสรโรตารีทุ่งคา (RC of Tongkah)
3330
 
สม อินทร์พยุง (Som Indra-Payoong)
สโมสรโรตารีพัทยา (RC of Pattaya)
3340
 
โกวิท สุวรรณสิงห์ (Kovit Suvanasingha)
สโมสรโรตารีธนบุรี (RC of Dhonburi)
3350
 
โกวิท ศุภมงคล (Kovit Supamongkol)
สโมสรโรตารีเชียงราย (RC of Chiang Rai)
3360
2539-40 (1996-97)
ปรีดา วังถนอมศักดิ์ (Preeda Wangthanomsak)
สโมสรโรตารีนครปฐม (RC of Nakornpathom)
3330
 
รัฐประทีป กีรติอุไร (Rathprateep Keeratiurai)
สโมสรโรตารีนครราชสีมา (RC of Nakorn Rajasima)
3340
 
สมภพ สุขสิงห์ (Somphop Sooksing)
สโมสรโรตารีบางเขน (RC of Bang Khen)
3350
 
เจษฎา ชัยดรุณ (Jesda Chaidarun)
สโมสรโรตารีพะเยา (RC of Payao)
3360
2540-41 (1997-98)
มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ (Manit Wongsureerat)
สโมสรโรตารีตรัง (RC of Trang)
3330
 
จำนง มหาผล (Chumnong Mahaphol)
สโมสรโรตารีศรีสะเกษ (RC of Srisaket)
3340
 
นพ.ทองพูน วัฒนวิทย์ (Thongpoon Watanavit)
สโมสรโรตารีธนบุรี (RC of Dhonburi)
3350
 
นพ.สุเทพ นิ่มพิทักษ์พงศ์ (Suthep Nimpitakpong)
สโมสรโรตารีพิษณุโลก (RC of Phitsanulok)
3360
2541-42 (1998-99)
จงเมธ ทรัพย์คีรี (Chongmet Sapkiree)
สโมสรโรตารีราชบุรี (RC of Ratchaburi)
3330
 
ประสาท อยู่ประเสริฐ (Prasart Euprasert)
สโมสรโรตารีชลบุรี (RC of Cholburi)
3340
 
อวยชัย วีรวรรณ (Ueychai Viravan)
สโมสรโรตารีปทุมวัน (RC of Patumwan)
3350
 
ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร (Suphornchai Siriwoharn)
สโมสรโรตารีช้างเผือกเชียงใหม่ (RC of Changpuak Chiang Mai)
3360
2542-43 (1999-2000)
สมพร ศรีเพชร (Somporn Sripetch)
สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช (RC of Nakorn Srithamarat)
3330
 
สมชาย เจียรนัยพานิชย์ (Somchai Chiaranaipanit)
สโมสรโรตารีแก่นคูน (RC of Kaen Koon)
3340
 
วุฒิชัย หวั่งหลี (Vuttichai Wanglee)
สโมสรโรตารีธนบุรี (RC of Dhonburi)
3350
 
ชัยสิน มณีนันทน์ (Chaisinn Maninan)
สโมสรโรตารีลำปาง (RC of Lampang)
3360
2543-44 (2000-01)
รัชฎ์ ศรีอิสาณ (Rajd Se-Isan)
สโมสรโรตารีสมุทรปราการ (RC of Samutprakarn)
3330
 
เปรมปรีชา ทิพยวาน (Prempreecha Dibbayawan)
สโมสรโรตารีจอมเทียนพัทยา (RC of Jomtien-Pattaya)
3340
 
เชาวน์ นาราฤทธิ์ (Chow Nararidh)
สโมสรโรตารีบางรัก (RC of Bangrak)
3350
 
นพดล อานนทวิลาศ (Nopadol Arnontavilas)
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ (RC of Chiang Mai)
3360
2544-45 (2001-02)
ศรียา ศิริเวช (Sriya Siriwej)
สโมสรโรตารีศรีตาปี (RC of Sritapee)
3330
 
ปราสาท กระตุฤกษ์ (Prasart Kratoorerk)
สโมสรโรตารีอุดรธานี (RC of Udonthani)
3340
 
เกรียงเพ็ชร ทองบริสุทธิ์ (Kriangpet Thongborisoot)
สโมสรโรตารียานนาวา (RC of Yannawa)
3350
 
ไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ (Pairoj Uerprasert)
สโมสรโรตารีอุตรดิตถ์ (RC of Uttaradit)
3360
2545-46 (2002-03)
สมบูรณ์ กาญจโนฬาร (Somboon Karnjanolarn)
สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม (RC of Samutsongkram)
3330
 
ประเสริฐ ชัยมะโน (Prasert Chaimano)
สโมสรโรตารีแหลมฉบัง (RC of Laem Chabung)
3340
 
สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์ (Somsak Durongbhand)
สโมสรโรตารีปทุมวัน (RC of Patumwan)
3350
 
พ.ต.อ.สุรศักดิ์ อินทร์ยิ้ม (Surasak Inyim)
สโมสรโรตารีพะเยา (RC of Payao)
3360
2546-47 (2003-04)
เธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ (Thiansak Piyathamsiri)
สโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ต (RC of Phuket)
3330
 
ชาญ จรรโลงเศวตกุล (Charn Chanlongsawaitkul)
สโมสรโรตารีนครราชสีมา (RC of Nakorn Rajasima)
3340
 
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (Saowalak Rattanavich)
สโมสรโรตารีบางรัก (RC of Bangrak)
กรรมการบริหารโรตารีสากล ปี 2558-60
3350
 
วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา (Vivat Sirijangkapattana)
สโมสรโรตารีเชียงราย (RC of Chiang Rai)
3360
2547-48 (2004-05)
วรวุธ พงษ์วิทยภานุ (Voravut Pongvitayapanu)
สโมสรโรตารีกาญจนบุรี (RC of Kanchanaburi)
3330
 
สุรัตน์ บัววัน (Surat Buawan)
สโมสรโรตารีนครพนม (RC of Nakhonphanom)
3340
 
ธีรศักดิ์ สัปปพันธ์ (Therasak Suppapan)
สโมสรโรตารีสวนหลวง (RC of Suan Luang)
3350
 
ปรีชา จาดศรี (Preecha Jadsri)
สโมสรโรตารีสวรรคโลกเหนือ (RC of Sawankhaloke North)
3360
2548-49 (2005-06)
ภากร นิจจรัลกุล (Phakorn Nitjarunkul)
สโมสรโรตารียะลา (RC of Yala)
3330
 
จินต์ ศรีกสิกรณ์ (Chin Srikasikorn)
สโมสรโรตารีพัทยา (RC of Pattaya)
3340
 
ยงวุฒิ จงกิตติพงศ์ (Yongvudhi Jongkittipong)
สโมสรโรตารีบางเขน (RC of Bang Khen)
3350
 
ทวี ทะพิงค์แก (Tawee Tapingkae)
สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ (RC of Chiang Mai North)
3360
2549-50 (2006-07)
วิชัย มณีวัชรเกียรติ (Wichai Maneewacharakiet)
สโมสรโรตารีสมุทรปราการ (RC of Samutprakarn)
3330
 
พีระ โพธิพิพิธ (Peera Potipipith)
สโมสรโรตารีอุดรธานี (RC of Udonthani)
3340
 
เกษมชัย นิธิวรรณากุล (Kasemchai Nitiwanakun)
สโมสรโรตารีสีลม (RC of Silom)
3350
 
นพนธ์ นิธิธวัชพงศ์ (Napon Nithitawatpong)
สโมสรโรตารีสันป่าตอง (RC of Sanpatong)
3360
2550-51 (2007-08)
ยุทธกิจ มานะจิตต์ (Yuttakij Manajit)
สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช (RC of Sithammasokarat)
3330
 
นพ.อานนท์ จิระชวาลา (Arnon Chirajavala)
สโมสรโรตารีบุรีรัมย์ (RC of Buriram)
3340
 
ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ (Apa Ataboonwongse)
สโมสรโรตารีสาทร (RC of Sathorn)
3350
 
อนุวัตร ภูวเศรษฐ (Anuwat Puvaseth)
สโมสรโรตารีลำปาง (RC of Lampang)
3360
2551-52 (2008-09)
ดร.รัตน์มณี ตันยิ่งยง (Ratmanee Tanyingyong)
สโมสรโรตารีสนามจันทร์ (RC of Sanam Chan)
3330
 
ประทีป มาโลตรา (Pratheep S. Malhotra)
สโมสรโรตารีจอมเทียน-พัทยา (RC of Jomtien-Pattaya)
3340
 
ดร.ไกร ตั้งสง่า (Krai Tungsanga)
สโมสรโรตารีเจริญนคร (RC of Charoen Nakorn)
3350
 
ดร.พรศักดิ์ เอื้อประเสริฐ (Pornsak Uerprasert)
สโมสรโรตารีศิลาอาสน์ (RC of Sila-Asana)
3360
2552-53 (2009-10)
เธียรไชย นิยม (Thianchai Niyom)
สโมสรโรตารีตรัง (RC of Trang)
3330
 
ศิริ เอี่ยมจำรูญลาภ (Siri Eiamchamroonlarp)
สโมสรโรตารีนครราชสีมา (RC of Nakorn Rajasima)
3340
 
ดร.ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ (Chairat Prasertlum)
สโมสรโรตารีสวนหลวง (RC of Suan Luang)
3350
 
แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ (Waewdao Limlenglert)
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม (RC of Chiangmai Thin-Thai-Ngam)
3360
2553-54 (2010-11)
นพ.พรชัย บุญแสง (Dr.Pornchai Boonsaeng)
สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี (RC of Suphanburi)
3330
 
ธงชัย ล้อตระกานนท์ (Thongchai Lortrakanon)
สโมสรโรตารีชลบุรี (RC of Cholburi)
3340
 
สุชาดา อิทธิจารุกุล (Suchada Ithijarukul)
สโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวดี (RC of Bangkok Vibhavadi)
3350
 
นพ.วีระชัย จำเริญดารารัศมี (Dr.Virachai Jamroendararasame)
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ (RC of Chiang Mai)
3360
2554-55 (2011-12)
อรชร สายสีทอง (Orachorn Saisrithong)
สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์ (RC of Phuket South)
3330
 
ธีรยุทธ์ วัฒนธีรวุฒิ (Thirayud Watanathirawoot)
สโมสรโรตารีขอนแก่น (RC of Khon Kaen)
3340
 
สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ (Supong Chayutsahakit)
สโมสรโรตารีสีลม (RC of Silom)
3350
 
ชำนาญ จันทร์เรือง (Chamnan Chanruang)
สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ (RC of Chiang Mai North)
3360
2555-56 (2012-13)
สมภพ ธีระสานต์ (Somphop Thirasan)
สโมสรโรตารีกาญจนบุรี (RC of Kanchanaburi)
3330
 
ธาตรี ลีธีระประเสริฐ (Thatree Leetheeraprasert)
สโมสรโรตารีกันทรลักษ์ (RC of Kantraluk)
3340
 
อเล็กซ์ พี มาฟโร (Alex P. Mavro)
สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ (RC of Bangkok South)
3350
 
อนุรักษ์ นภาวรรณ (Anurak Napawan)
สโมสรโรตารีดอยพระบาท (RC of Doiprabaht)
3360
2556-57 (2013-14)
นพ.สงวน คุณาพร (Dr.Sanguan Kunaporn)
สโมสรโรตารีทุ่งคา (RC of Tongkah)
3330
 
สุวรรณ สรรภาภรณ์ (Suwan Sanphaporn)
สโมสรโรตารีจันทบูร (RC of Chantaboon)
3340
 
ประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย (Prawit Rojkajonnapalai)
สโมสรโรตารีสวนหลวง (RC of Suan Luang)
3350
 
ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ (Suparie Chatkunyarat)
สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ (RC of Chiang Mai North)
3360
2557-58 (2014-15)
ขวัญชัย เลาหวิรภาพ (Quanchai Laohaviraphab)
สโมสรโรตารีพระประแดง (RC of Phrapradaeng)
3330
 
รัชนี อยู่ประเสริฐ (Rachnee Euprasert)
สโมสรโรตารีชุมแพ (RC of Chumphae)
3340
 
สุรชาติ ชื่นโชคสันต์ (Surachat Chuenchoksan)
สโมสรโรตารีธนบุรี (RC of Dhonburi)
3350
 
ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ (Anusorn Kunanusorn)
สโมสรโรตารีพะเยา (RC of Payao)
3360
2558-59 (2015-16)
ธีระนันท์ วงศ์หล่อ (Theeranun Wonglaw)
สโมสรโรตารีสงขลา (RC of Songkhla)
3330
 
วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ (Vivat Pipatchaisiri)
สโมสรโรตารีหมากแข้ง (RC of Magkang)
3340
 
ไชยไว พูนลาภมงคล (Chaivai Poonlapmongkol)
สโมสรโรตารีปทุมวัน (RC of Patumwan)
3350
 
สุรศักดิ์ พฤกษิกานนท์ (Surasak Prugsiganont)
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ (RC of Chiang Mai)
3360
2559-60 (2016-17)
จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ (Thamsiripong, Juthatip)
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ (RC of Pra Pathom Chedi)
3330
 
เอกณรงค์ กองพันธ์ (Eknarong Kongpan)
สโมสรโรตารีอุดรธานี (RC of Pra Udonthani)
3340
 
เจสัน ลิม (Jason Lim)
สโมสรโรตารีกรุงเทพบางนา (RC of Pra Bangkok Bangna)
3350
 
อนุศิษฏ์ ภูวเศรษฐ (Anusith Puvaseth)
สโมสรโรตารีลำปาง (RC of Pra Lampang)
3360
2560-61 (2017-18)
นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ (Dr.Peera Farmpiboon)
สโมสรโรตารีกระบี่ (RC of Krabi)
3330
 
อรอนงค์ ศิริพรมนัส (Onanong Siripornmanut)
สโมสรโรตารีพลูตาหลวง (RC of Plutaluang)
3340
 
มารศี สกุลหลิว (Marase Skunliew)
พระศรีสุริโยทัย อยุธยา (RC of Prasrisuriyothai Ayutthaya)
3350
 
นิธิ สูงสว่าง (Nithi Soongswang)
สโมสรโรตารีน่าน (RC of Nan)
3360
2561-62 (2018-19)
พล.ท.คณิต แจ่มจันทรา (Kanit Jamjuntra)
สโมสรโรตารีราชบุรี (RC of Ratchaburi)
3330
 
สุรพล ทวีแสงสกุลไทย (Surapol Thaveesangskulthai)
สโมสรโรตารีแก่นคูน (RC of Kaen Koon)
3340
 
นครินทร์ รัตนกิจสุนทร (Nakarin Ratanakitsunthorn)
สโมสรโรตารีพระโขนง (RC of Prakanong)
3350
 
รุ่งรานี แสงศิริ (Roongranee Sangsiri)
สโมสรโรตารีวังจันทน์ (RC of Wangchan)
3360
2562-63 (2019-20)
สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง (Sakon Uengsroithong)
สโมสรโรตารียะลา (RC of Yala)
3330
 
มารวย จินตบัณฑิตวงศ์(Maruay Jintabanditwong)
สโมสรโรตารีบัวใหญ๋ (RC of Buayai)
3340
 
ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี (Thanongsak Pongsri)
สโมสรโรตารีบึงกุ่ม (RC of Buengkum)
3350
 
กมลศักดิ์ วิสิฐสกุลชัย (Kamolsak Visitsakulchai)
สโมสรโรตารีเชียงคำ (RC of Chiangkam)
3360
2563-64 (2020-21)
เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ (Chalermchat Chun-In)
สโมสรโรตารีกาญจนบุรี (RC of Kanchanaburi)
3330
 
วิมล คชินทักษ (Wimon Kachintaksa)
สโมสรโรตารีมิตรภาพ (RC of Mitraparp)
3340
 
ดร.พิชัย บูรณะสมบัติ (Dr.Pichai Buranasombat)
สโมสรโรตารีธนบุรี (RC of Dhonburi)
3350
 
สมชาย เกิดเดโช (Somchai Kerddecho)
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ (RC of Chiang Mai)
3360

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org