ปีโรตารี | Rotary Year

2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11

2560-61 / 2017-18

พฤศจิกายน-ธันวาคม (November-December)

ในฉบับ
» สกู๊ปพิเศษ “น้ำ: พลังแห่งชีวิต”
» Our Choice "Regional's Editors"
» Our Campaign "People of Action"
» Our Seminar "Regional's Editors"

คลิ้กเพื่ออ่าน


English Edition

Content
» Special Scoop “Water: Power of Life”
» Our Choice "Regional's Editors"
» Our Campaign "People of Action"
» Our Seminar "Regional's Editors"

Click here

กันยายน-ตุลาคม (September-October)

ในฉบับ
» สกู๊ปพิเศษ “พลังกีฬากับโรตารี”
» การประชุมใหญ่โรตารีสากล "สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ"

คลิ้กเพื่ออ่าน


English Edition

Content
» Special Scoop “Rotary's Public Image through Sports”
» RI Convention “Grand tours”

Click here

กรกฎาคม-สิงหาคม (July-August)

ในฉบับ
» สกู๊ปพิเศษ "นักสร้างสรรค์สื่อสังคม"
» Insider "กรรมการบริหารคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง"

คลิ้กเพื่ออ่าน


English Edition

Content
» Special Scoop “The social networker”
» Insider “New directors and trustees take office”

Click here

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร

อน.วาณิช โยธาวุธ

บรรณาธิการผู้ช่วย
อผภ.สมภพ ธีระสานต์ (3330)
อน.ภัทรวดี อภิวรรณศร (3340)
อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา (3350)
อน.ณรัทฐา สีน้ำเงิน (3360)

คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ (3330)
ผวภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส (3340)
ผวภ.มารศี สกุลหลิว (3350)
ผวภ.นิธิ สูงสว่าง (3360)
อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง (3330)
อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ (3330)
อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล (3340)
อผภ.เอกณรงค์ กองพันธ์ (3340)
อผภ.สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ (3340)
อผภ.เจสัน ลิม (3350)
อผภ.อนุวัตร ภูวเศรษฐ (3360)
อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ (3360)
อผภ.อนุศิษฏ์ ภูวเศรษฐ (3360)

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org